Slide 1

Det har hjälpt mig att hålla mig problemfri, att komma ut i samhället, att leta praktikplats
och jobb.

VI HAR HJÄLPT MÅNGA MÄNNISKOR TILL ETT BÄTTRE LIV

Nu är vi redo att hjälpa dig

Vi anpassar behandlingen bara för dig. När vi träffas är din tid bara din, inga grupper. Det ser vi som ett måste för att nå dina mål, som vi tillsammans sätter.

LÄS MER

Att individanpassa behandlingen ser vi som ett måste för att kunna uppnå de mål vi tillsammans sätter upp. På Vägvalet träffas vi därför inte i grupp, din tid är bara din.

STORT ENGAGEMANG

Vi är engagerade och målmedvetna i allt vi gör. Våra träffar har alltid ett syfte och mål – och vi ställer krav. Det är nämligen viktigt för oss att den vi samarbetar med är beredd på att ta ansvar och villig att förändra sin livssituation. Är du redo?

SAMFORSKNING

Samforskningen är en del av Vägvalets uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Under den period som du samarbetar med Vägvalet blir du erbjuden att vara med och utveckla vårt gemensamma arbete. Det sker genom samforskning, helt enkelt ett samtal där du får svara på frågor som handlar om din upplevelse av oss: Vad har varit till hjälp? Vad kunde ha fungerat bättre? När du deltar i samforskningen hjälper du oss att bli ännu bättre på att nå de mål som du satt upp för vårt gemensamma arbete. Vår utgångpunkt är att du känner dig själv bäst, du vet vilka förutsättningar du behöver och vilket stöd som fungerar för just dig!