Slide 1
Vi hjälper dig
När du vill återfå tron på att leva ett liv du är stolt över
Öppenvård

Öppenvård

Stöd och behandling till barn, unga och familjer.

Vår öppenvård servar socialtjänsten med kvalificerade och ibland mycket omfattande insatser till familjer. Vi träffas i hemmiljön eller i våra lokaler, det som passar uppdragets innehåll och familjen bäst. Hjälpen är utformad så att du och din familj kommer vidare, till en bättre fungerande vardag som bygger på flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

HBV-boende

Ett boende med tydlig struktur och stor individualitet.

Vägvalets HVB-hem har sex platser för tjejer och killar i åldern 17 – 23 år. HVB-hemmet vänder sig till dig som har behov av ett tryggt boende med både tydlig struktur och stora möjligheter till självständighet och individualitet. Vi har stora allmänna ytor där du kan välja vilka aktiviteter och vilket sällskap du vill delta i där vi erbjuder gemenskap, samtidigt som behandlingen är individuell med fokus endast på dig.

HAR DU HAMNAT SNETT I LIVET?

Vill du förändra din situation?

Jag kunde ringa
till Vägvalet mitt i
natten och det fanns
alltid någon som
kunde hjälpa oss…

Linus Mamma

Ditt liv är helt enkelt inte som du vill att det skall vara. Du kanske befinner dig i en situation som känns omöjlig eller så har du andra problem som gör att ditt liv inte är som du önskar. Oavsett vad det handlar om, så har resultatet blivit att du hamnat snett och inte där du egentligen vill vara.

LÄS MER

Det är inte bara du som är ansvarig för hur du har det nu. Men, och det här är viktigt, det är du som bestämmer hur fortsättningen av ditt liv ska se ut.

Du står inför ett vägval. Och det är du som bestämmer i vilken riktning du ska gå. Om du vill, kan vi hjälpa dig att ta en plats i samhället där du känner dig nöjd med dig själv och där du får möjlighet att visa vad du är bra på.

Genom tillitsfulla relationer, en ordnad vardag med arbete eller utbildning, en innehållsrik fritid och ett fungerande boende skapar vi tillsammans rätt förutsättningar till din nya framtid. Vårt gemensamma mål är att du ska kunna stå på egna ben och ha kraft att utveckla dina talanger.

Vi kan erbjuda dig ett eget boende i en av våra träningslägenheter. Det ger dig möjlighet till ett eget förstahandskontrakt efter avslutad behandling. Om behovet finns, kan vi också erbjuda HVB-boende i våra nyrenoverade lokaler på Backa Kyrkogata.

Vägvalet har ramavtal med Göteborgs Stad och kranskommuner, för de insatser vi erbjuder i öppenvården.
Välkommen till oss och en ny start för resten av ditt liv!