Slide 1

Vägvalet träffade mig regelbundet, hjälpte mig att söka jobb, vi gick ut och gjorde saker tillsammans.

VI ARBETAR I VERKLIGHETEN

Med ambitionen att du ska återfå tron på dig själv och din framtid

Vi hjälper dig med relationsproblem och att ändra en livsstil där du själv inte har kontroll. Vi utgår från vad du behöver och anpassar hjälpen just för dig med utbildning, arbete, fritid och boende. Du får hjälp att bygga ditt naturliga nätverk, och hitta din naturliga plats i samhället.

LÄS MER

Vägvalet erbjuder behandling för dig som har någon form av relationsproblematik. Problemen kan ha bidragit till att du utvecklat en livsstil där du upplever att du själv inte har kommandot. Behandlingen utgår från dina behov och utförs i verkligheten, mitt i samhället och utformas så att den passar just dig och dina unika behov avseende:
• Arbete
• Fritid
• Boende
Den tid du har tillsammans med oss är din, och endast din. Därför träffar du inte någon annan person som är inskriven i Vägvalet. Vårt arbetssätt medför att du kan vara dig själv under behandlingen. Att du kan vara öppen och ärlig. Och att vi kan vara raka i våra frågor till dig. Detta ökar chanserna för att vi tillsammans ska lyckas.

VI HJÄLPER DIG ATT BYGGA DITT NATURLIGA NÄTVERK

På Vägvalet har du två kontaktpersoner som hjälper dig att hitta din väg i livet. Förutom att vara ett viktigt stöd genom hela behandlingsperioden, hjälper han eller hon dig att bygga upp dina naturliga nätverk. Målet är att lyfta fram och stärka de positiva inslagen i nätverket samtidigt som påverkan från negativa kontakter minimeras.
En grundförutsättning för att vi skall lyckas är att du känner dig trygg och kan lita på oss. Vi vill att du skall kunna komma i kontakt med oss just när det behövs. Därför kan du alltid nå någon ur personalen dygnet runt. Nattetid har vi två personal som har sovande beredskap i vår fastighet på Backa Kyrkogata. En av dem ansvarar för vår öppenvård och den andra sover i vårt HVB-boende.

VI HJÄLPER DIG ATT FINNA EN PLATS I SAMHÄLLET

Att kunna utföra ett arbete och därmed bidra till samhällets utveckling är en viktig byggsten i en människas självkänsla. Ett arbete, en utbildningsplats på ett företag eller skola är därför utgångspunkten i vår arbetsmodell.