BACKA KYRKOGATA 23, 422 58 HISINGS BACKA
För första gången såg personalen mig för den jag var och jag fick utvecklas i min egen takt
Lukas

VÄGVALET HVB

Ett boende med tydlig struktur och stor individualitet
Vägvalets HVB-hem har sex platser för tjejer och killar i åldern 16 – 21 år. HVB-hemmet vänder sig till dig som har behov av ett tryggt boende med både tydlig struktur och stora möjligheter till självständighet och individualitet.

INDIVIDUALITET

Vi har stora allmänna ytor där du kan välja vilka aktiviteter och vilket sällskap du vill delta i.
Grundtanken hos oss är att erbjuda gemenskap, samtidigt som behandlingen är individuell med fokus endast på dig.

NORMALITET

Vägvalets HVB är drogfritt. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa daglig sysselsättning och en positiv fritid. Vi arbetar även med ADL (Anpassning i Dagligt Liv) där du kan få stöttning i att laga mat, tvätta, städa osv. I HVB-hemmet erbjuds du att delta i alla måltider. Du har tillsammans med de andra som bor på Vägvalet ett gemensamt ansvar för att laga mat, städa och att sköta andra praktiska uppgifter. Allt detta för att ge dig förutsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Samtidigt vill vi förbereda dig på att bo på egen hand i framtiden.

SJÄLVSTÄNDIGHET

För att skapa förutsättningar att leva ett självständigt liv arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där samarbete med det privata och det professionella nätverket ingår som naturliga delar i behandlingen.

KONTINUITET

När du flyttar in i Vägvalets HVB får du två kontaktpersoner som tillsammans med dig ansvarar för din behandling. För dig som ska gå vidare i Vägvalets behandlingskedja även efter din tid på hemmet får du också en kontaktperson i öppenvården. Det ger kontinuitet i de relationer som vi tillsammans bygger upp när du bor på hos oss. Det skapar även möjligheter att arbeta med mer långsiktiga mål i öppenvården – om du väljer den vägen – efter din behandling i Vägvalets HVB.

TRYGGHET

I HVB-hemmet finns personal tillgänglig dygnet runt. Det arbetar alltid två personer på eftermiddag och kväll i boendet.

Nattetid finns en personal som sover på boendet och en personal på Vägvalets öppenvård i samma fastighet.

MÖJLIGHET

Efter din tid på HVB-hemmet har du möjlighet till behandling i Vägvalets öppenvård. Där kan du få bo i tränings- och/eller referensboende via andrahandskontrakt i någon av Vägvalets lägenheter. Efteråt, när du avslutat din behandling, finns möjligheter till ett eget förstahandskontrakt.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram