Vi har hjälpt många människor till ett bättre liv

Nu är vi redo att hjälpa dig

Vägvalet startades 2003 med visionen att skapa ett team och en
arbetsmodell som sprider engagemang och stolthet och som inspirerar
dem vi arbetar med att återfå tron på sina drömmar och modet att
förändra sin livssituation.

Idag kan vi se att arbetsmodellen gett positiva
resultat. Att hjälpa människor att tro på sina drömmar och skapa
förutsättningar för att lyckas ser vi som en utmaning.
Vi som arbetar på Vägvalet är socionomer, pedagoger, socialpedagoger och behandlare med olika vidareutvecklingar.