DIN VÄG TILL ARBETE ELLER UTBILDNING

Utbildningsplatser

Utbildning i skola eller på jobbet, tillsammans jobbar vi mot det som passar dig bäst. Målet är ett jobb där du trivs och en lön du kan leva på. Tillsammans skapar vi också en värdefull fritid.

LÄS MER

Tillsammans tar vi fram en utbildningsplats som passar dig, på en arbetsplats med kompetens att ge dig utbildningen du behöver. På arbetsplatsen handleds du av en speciellt utvald mentor som ger dig stöd och ser till att du följer den utbildningsplan som vi gemensamt har tagit fram. Genom att vara ute i arbetslivet får du på ett naturligt sätt en meningsfull plats i samhället.

UTBILDNING/SKOLA

Om skola är ett lämpligare alternativ för dig så hjälper vi dig att hitta rätt utbildning på en skola som passar bäst för just dig.
På ett så naturligt sätt som möjligt försöker vi tillsammans finna de personer och resurser på skolan som du behöver för att lyckas med dina utbildningsmål. Vi kan även skapa ett alternativdär vi kombinerar skola och utbildning med en utbildningsplats på ett företag.

ARBETE

Oavsett vilken utbildningsväg du väljer så är alltid målet att du ska få ett jobb som du trivs med och en lön som du kan leva på.

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN VÄRDEFULL FRITID

Vi engagerar oss i ditt liv även utanför skola och arbete. Bland annat arbetar vi med med att väcka din nyfikenhet och hjälpa dig att hitta roliga och positiva fritidsaktiviteter.
Genom en aktiv fritid ökar du möjligheten att finna nya kontakter som kan berika ditt liv och vara ett stöd efter avslutad behandling med Vägvalet.

BEHÖVER DU BO NÅGON ANNANSTANS?

Inom ramen för vår öppenvård ingår att vi arbetar med att stödja dig i din boendesituation där du bor. Men om inte förutsättningarna är tillräckligt bra och det finns behov av ett nytt boende kan vi hjälpa dig med det. Vägvalet hyr ett antal lägenheter där du har möjlighet att flytta in. Vi har olika former och nivåer för vårt boendestöd som inbegriper både tränings- och referensboende, för att det ska passa just dig. Efter avslutad behandling och referenstid ger detta dig möjlighet att få ett eget förstahandskontrakt. Insatsen är ett komplement till öppenvården och beviljas av din socialsekreterare.
Behöver du ytterligare stöd i ditt boende så har vi även ett HVB-hem.