UNGDOM

Vägvalet Väst startar en ny verksamhet med förstärkta Familjehem som bildar ett Behandlingsteam med Öppenvården. Redan befintliga verksamheter inom Vägvalet Väst är ett HVB-hem och Öppenvård med träningslägenheter. Att komplimentera befintlig verksamhet med Familjehem ger en stabilitet åt vården och det innebär att ungd inte behöver byta behandlare eller bryta vårdkedja oavsett skiftande behov.

Familjehem är en verksamhet som vänder sig till dig som behöver mera stöd innan du är redo för eget boende. Men som ändå inte är i behov av den struktur som HVB ger.
Stödet och boendet består av ett familjehem där du ingår som en naturlig del i vardagslivet. Du har en eller två behandlare från öppenvården som främst stöttar dig med sådant som ligger utanför familjehemmet. Familjen och behandlarna blir behandlingsteamet, de vuxna som ger dig vägledning och som hjälper dig att hitta nya former för ditt liv på vägen till ett självständigt boende med eget ansvarstagande.

All förändring sker utifrån att du blir sedd, tagen på allvar och mött just där du befinner dig i livet. Utan dessa möten ingen hållbar förändring. Behandlingsteamet, familjen och behandlarna, är de personer som ser just dig.
Teamet stöttar dig och hjälper dig att förstå gamla mönster i relationer, både till kamrater och ursprungsfamiljen. Mönster som kanske inte alltid varit eller är så bra för din utveckling och de hjälper dig att hitta nya relationsmönster.

En sysselsättning eller studier som är anpassade efter dig är en viktig grundplåt i livet. Detta hjälper teamet dig med, att hitta något lämpligt. När du är redo att lämna familjehemmet för eget boende finns stödet/behandlaren från öppenvården kvar så du inte blir lämnad. Och det finns träningslägenheter och referenslägenheter i Vägvalet Väst regi som det finns möjlighet att få förstahandskontrakt på efter avslutad behandling.