FAMILJEHEM

Familjehemsbehandling, Konsulentstödda familjehem och Jourfamiljehem

Vägvalet har skapat familjehemsbehandling då vi under årens lopp har insett att det inom familjehemsvården saknats vårdgivare som arbetar med det som ligger utanför familjehemmets uppdrag. Ett exempel är att skapa relationer som håller och fungerar mellan den placerade och ursprungsfamiljen oavsett om barnet eller ungdomen kommer att flyta hem eller ej.

Teamet som arbetar med familjehemsbehandling består av ett konsulentstött familjehem, två behandlare från Vägvalets öppenvåd och en familjehemskonsulent. Familjehemmet är basen i vardagen som skapar kontinuitet och förutsättningar för en återhämtning och en läkeprocess som är grunden för framtida utveckling. Familjehemskonsulentens uppdrag är att handleda och utbilda familjehemmet samt att samordna behandlings- teamet. Behandlarna från öppenvården har ett behandlade uppdrag gentemot barnet eller ungdomen och dennes biologiska föräldrar. De har också ett koordinerande ansvar för kringkontakter som ligger utanför familjehemmet. Behandlingsinsatserna utformas efter varje barn eller ungdoms individuella behov och tydliggörs i genomförandeplanen.Vi erbjuder även insatsen konsulentstödda familjehem och jourfamiljehem.