Vi har helheten. En vårdkedja som skapar möjligheter för individen.

FAMILJEHEM

Familjehemsbehandling
Konsulentstödda familjehem
Jourfamiljehem

HVB - HEM

Boende med tydlig struktur
och stor individualitet

ÖPPENVÅRD

Stöd och behandling till barn,
och stor individualitet

LÄGENHETER

Träningslägenheter
Referenslägenheter
Förstahandskontrakt