SAMFORSKNING.

Samforskning är en del av Vägvalets uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Vi har valt att använda oss av samforskning eftersom vi tycker att formen av öppen intervju är ett bra sätt för oss att ta reda på vad du som vi arbetar med tycker om det arbete vi utför.

Syftet med utvärderingen är att ta hjälp av dig som är inskriven att utforska vad som varit till hjälp och vad som eventuellt inte har varit det i vårt behandlingsarbete. Under den period som du är inskriven i Vägvalet blir du därför erbjuden att vara med i samforskning, ett samtal eller intervju där du får möjlighet att uttrycka dina upplevelser om oss och vårt samarbete.

Samtalet brukar ta ungefär en timme. Vi dokumenterar gärna samtalet på något sätt, i skrift eller med filmkamera. Det är du som blir intervjuad av någon av oss i personalen. Dina två kontaktpersoner som du samarbetat mest med kommer att vara med dig och och får möjlighet att ställa de frågor som de helst vill ha svar på. Det är du, tillsammans med dina kontaktpersoner, som bestämmer vilka som ska vara med. Vill du ha med någon viktig person i ditt övriga nätverk kommer han eller hon att bli inbjuden. Det är även vanligt att handläggare från socialtjänsten är med. Ytterligare ett par personer från Vägvalet är delaktiga som ett sk. reflekterande team. De personerna lyssnar på samtalet och får senare möjlighet att tala om vad de tänker och bidra med sina reflektioner.

När du deltar i samtalet hjälper du oss att bli ännu bättre på att nå de mål som du satt upp för vårt gemensamma arbete och vi får veta om dina förväntningar har uppfyllts. Vår utgångpunkt är att du känner dig själv bäst, vet vad du behöver och vilket stöd som fungerar för just dig!

Vi har blivit inspirerade av forskningsmodellen genom Björn Holmberg, Dialogforum i Göteborg AB. Björn har utbildat och handlett oss under införandet av modellen.

Björn Holmberg är Socionom och legitimerad Psykoterapeut med familjeterapi som specialitet.
Han har också kompetens och lång erfarenhet som handledare i psykoterapi och socialt arbete, organisations- och ledarskapsutveckling.

http://www.dialogforumigoteborg.se/