VÄGVALET KONTAKTER.

ÖPPENVÅRD – HVB

Magnus Rexmo
Föreståndare Öppenvård, Stödboende och Familjehem

031-381 95 00
magnus@vagvalet.se

Kjell Andersson
Föreståndare HVB

031-381 95 05
kjell@vagvalet.se

Maria Rexmo
Samordnare

031-381 95 19
maria@vagvalet.se

Emmie

Emmie Roos
Behandlare

031-381 95 10
emmie@vagvalet.se

Michaela Forsberg
Behandlare

031-381 95 17
michaela@vagvalet.se

Johan Olsson
Behandlare

031-381 95 12
johan@vagvalet.se

Lena Sagman
Behandlare

031-381 95 15
lena@vagvalet.se

Personal Bo

Bo Torén
Behandlare

031-381 95 13
bo@vagvalet.se

Sanna Sjönneby
Behandlare

031-381 95 14
sanna@vagvalet.se

Mattias Lindberg
Behandlare

031-381 95 02
mattias@vagvalet.se

Linn Riddarlo
Behandlare

031-381 95 20
linn@vagvalet.se

FAMILJEHEM

Kent Nylén
Familjehemskonsulent

031-381 95 03
kent@vagvalet.se