VILL DU ARBETA I ETT FÖRETAG MED ENGAGEMANG OCH KVALITÈ I FOKUS? I SÅ FALL KANSKE VÄGVALET ÄR EN MÖJLIGHET FÖR DIG?

Vi söker just nu nya medarbetare till vår öppenvårdsverksamhet.

Vägvalet Väst AB bedriver utveckling och förändringsarbete med ungdomar och unga vuxna från 14-28 år.
Tjänsterna upphandlas via ramavtal av Göteborgs kommun och dess kranskomuner.
Företaget har specialiserat sig inom området öppenvård och erbjuder en strukturerad heldygnsvård med möjlighet till boende i en av våra träningslägenheter. Insatserna är framtagna för att passa klienter vilka önskar en individuell behandlingsform som alternativ till placering på institution. Insatserna används även efter avslutad institutionsplacering som eftervård då klienten flyttar till sin hemkommun.

Stort fokus i behandlingen ligger på att hitta varje individs utbildningsmöjligheter. Via lärlingsarbete på en speciellt utvald arbetsplats tillägnar sig klienterna utbildning och erfarenhet för att finna en produktiv plats i samhället. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där samarbete med privata och professionella nätverk ingår som naturliga delar. Vårt öppenvårdsteam och vårt HVB ligger i en och samma fastighet för att skapa goda förutsättningar för helhetssyn och kontinuitet i behandlingen. Fastigheten ligger på Backa Kyrkogata 23 i Hisings Backa.

ARBETSUPPGIFTER I ÖPPENVÅRD

All behandling är individanpassad och arbetet sker till största delen i hemmiljö, på lärlingsplats eller annan plats i samhället. Som behandlare är din roll att tillsammans med klienten och nätverket hitta verktyg och relationer som leder förändringsarbetet framåt.

ARBETSUPPGIFTER I VÄGVALET ÖPPENVÅRD

All behandling är individanpassad och arbetet sker till största delen i hemmiljö, på lärlingsplats eller annan plats i samhället.
Som behandlare är din roll att tillsammans med klienten och nätverket hitta verktyg och relationer som leder förändringsarbetet framåt.

VEM ÄR DU

Du har en lämplig akademisk examen, t.ex. socionom, socialpedagog eller motsvarande. Du har en dokumenterad erfarenhet av socialt arbete med den aktuella målgruppen.
Som person har du såväl ett driv som ett gott tålamod. Du är flexibel och har förmågan att skapa nära relationer där reflektion är en tillgång.
Du skall ha god kännedom om dokumentation och lagstiftning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker i första hand en manlig behandlare.

>Körkort är ett krav.
>Schemalagd arbetstid.
>Tillsvidareanställning med start :::::::::::

Vi erbjuder dig en spännande tjänst i ett företag med samhällsengagemang tillsammans med många kloka och engagerade medarbetare som är ”möjliggörare” i vardagen.