VÄGVALET SÖKER FAMILJEHEM ELLER JOURFAMILJEHEM TILL SIN VERKSAMHET, FAMILJEHEMSBEHANDLING.

FAMILJEHEMSBEHANDLING, VAD ÄR DET?

Familjehemsbehandling i Vägvalets regi innebär att vi runt varje barn eller ungdom som är placerad i ett familjehem skapar ett behandlingsteam. Teamet bestående av ett familjehem, en familjehemskonsulent och behandlare från Vägvalets Öppenvård. Detta är en nystartad unik verksamhet som ger förutsättningar för en framgångsrik och stabil familjehemsvård, och som ger trygghet till dig som familjehem så du kan genomföra ditt uppdrag så optimalt som möjligt. Att som familjehem ingå i ett sådant behandlingsteam och få tät och regelbunden handledning av en familjehemskonsulent ger förutsättningar utöver det vanliga som familjehem.

VEM KAN BLI FAMILJEHEM?

Du är en familj med ett engagemang och möjlighet att stötta någon annans barn eller ungdom på sin väg i livet. Vi söker olika sorters familjer; du kan vara ensamstående, leva i en parrelation eller vara en familj med eller utan barn. Du kan bo på landet eller i stan.

Som familjehem bidrar du med dig själv och din familj. Du erbjuder barnet eller ungdomen ett tryggt och stabilt sammanhang genom att på ett naturligt sätt låta honom eller henne ta del av er vardag och ingå i det samspel och de rutiner som du och din familj har.

De barn eller ungdomar som kommer till dig har ofta varit med om händelser i sina liv som gör att de behöver en fast punkt i tillvaron. Det viktiga är att skapa trygga relationer, så barnet eller ungdomen får förtroende. Då skapas möjligheter hos barnet eller ungdomen att ta emot stöd och vägledning som behövs för att våga anta nya utmaningar i livet.

ÖPPENVÅRDENS BEHANDLARE VAD GÖR DE?

Behandlarna har ett behandlande uppdrag gentemot barnet och ungdomen och dennes föräldrar samt ett koordinerande ansvar för kringkontakter som ligger utanför familjehemmet. Behandlarna från Vägvalets Öppenvård har olika utbildningar med en bred och hög kompetens.

FAMILJEHEMSKONSULENTENS UPPGIFT?

Familjehemskonsulenten är samordnare för behandlingsteamet, och har ett handledande och utbildande uppdrag gentemot familjehemmet. Familjehemskonsulenten är socionom och har ca 6 års erfarenhet av familjehemsvård.

ETT BEHANDLINGSTEAM HUR FUNGERAR DET?

I behandlingsteamet har vi olika uppdrag och roller, men ett och samma mål. Att skapa så optimala förutsättningar som möjligt, så att barnet eller ungdomen som bor hos er framöver skall kunna leva ett fullgott och självständigt vuxet liv. I teamet diskuterar vi noga våra olika roller och tydliggör skillnaden i våra respektive uppdrag.

Behandlingsteamet stödjer barnet eller ungdomen då den behöver ta igen sådant som gått förlorat och avsäga sig eller reparera gamla relationer. Skapa nya hållbara relationer. Teamet hjälper ungdomen med att hitta sig själv, att återfå sin självkänsla och självbild och tillit till sin omgivning. För att ungdomen skall kunna leva ett självständigt vuxenliv är det av stor betydelse att få stöd i skolarbetet och vägledning till en realistisk sysselsättning.

Vägvalets ledord är skapa tillit, passionerat arbete och framtidstro. Allt förändringsarbete utgår från mötet, utan ett sådant möte ingen varaktig förändring. Behandlingsteamet har ett gemensamt ansvar att möta barnet och ungdomen där den befinner sig i livet.

VILKET STÖD FÅR JAG SOM FAMILJEHEM?

Som familjehem i Vägvalets regi får du det stöd du behöver för ditt uppdrag. Stödet består av en familjehemskonsulent som har regelbunden och tät kontakt med dig. Du får handledning både individuellt och i grupp med andra familjehem. Du får grundutbildning och fortbildning.

Du har också tillgång till personal i Vägvalets Öppenvården dygnet runt vid akuta situationer. Personalen har beredskap med sovande jour.

FÅR JAG SOM FAMILJEHEM NÅGON INTRODUKTION?

Innan du blir familjehem lär vi känna varandra. Vi går noga igenom ditt ansvar, uppdrag och vilket stöd du får oss i form av utbildning och handledning. Du genomgår också en utredning enl en beprövad modell ”Kälvestensmetoden”. Att bli familjehem är något som måste vara väl förankrat inom varje medlem i familjen. Så processen att bli familjehem måste få ta tid med flera olika diskussioner och överväganden.

ERSÄTTNING, HUR ÄR DET MED DET?

Det utgår ersättning i form av arvode och omkostnad. Som familjehem blir man inte anställd utan förordnad som uppdragstagare. Uppdraget ersätts med ett arvode för det arbete ni utför som familjehem. Arvodet varierar i storlek beroende på hur omfattande arbetsinsatsen och tidsåtgången är. Arvodet är skattepliktigt.

Omkostnaden är alla de kostnader som uppstår i samband med en placering, såsom mat, hygienartiklar, kläder, fritid etc. Omkostnaden är inte skattepliktig.

DU KAN GÖRA SKILLNAD, BLI FAMILJEHEM ELLER JOURFAMILJEHEM

Blir du intresserad av att bli familjehem eller jourfamiljehem i Vägvalets regi och ingå i ett behandlingsteam runt en av våra familjehemsplacerade barn eller ungdomar? Eller blir du bara nyfiken och helt förutsättningslöst vill veta mera vad det innebär.

Vi träffar dig gärna och berättar mer och svarar på alla dina frågor.

Kontaktuppgifter:

Magnus Rexmo
Föreståndare/familjehem

Tfn 031-381 95 00, 0706-95 95 31 eller magnus@vagvalet.se

Kent Nylén
Familjehemskonsulent

Tfn 031-381 95 03, 0704-95 95 50 eller kent@vagvalet.se

eller ring Vägvalets växel 031-779 19 00

Besök gärna vår hemsida www.vagvalet.se eller hitta oss på Facebook, sök Vägvalet Väst.