UTVÄRDERING AV VÄGVALETS VERKSAMHET.

På initiativ av Vägvalets lednings- och styrgrupp initierades en utvärdering hösten 2015, vilken genomfördes av Contextio Ethnographic AB. Syftet var att utvärdera verksamheten utifrån personalens, ungdomarnas och uppdragsgivarnas perspektiv, samt att skapa ett underlag för framtida utvecklingsarbete.
En verksamhetslogik över Vägvalets resurser, aktiviteter och förväntade resultat togs fram under en workshop med ledningsgruppen.
En fokusgrupp genomfördes med hälften av personalen vid Vägvalet, tolv ungdomar djupintervjuades och tio socialsekreterare telefonintervjuades. Statistik och annan dokumentation ingick i bedömningen av resultatet.

Vill du ta del av hela rapporten så klicka här så öppnas en PDF i ett nytt fönster.

contextio